Bizim xidmətlər

Layihənin idarə edilməsi

Bu, tikinti, təmir və bərpa, texniki xidmət və əməliyyatlarla bağlı layihələrdə əsas fəaliyyətimiz sayılır. Hər bir layihə texniki tələblər, çətinliklər, biznes seqmentləri və Müştərilərin tipi və digər amillərin birləşməsi baxımından özünə görə unikaldır. Biz aparıcı sənaye müəssisələrindən, fərdi əmlak və ya biznes sahiblərinə qədər müştərilərin ən müxtəlif tipi ilə işləyirik. Bu səbəbdən, bizim layihə menecerləri hər bir müştərinin tələblərini anlamaq və onların ehtiyaclarını və arzularını (ələlxüsus özəl sektorda çalışanların) iqtisadi baxımdan əlverişli layihələrə çevirməyi bacarırlar. Məhz buna görə də, Zaman, Keyfiyyət, Təhlükəsizlik, Ətraf Mühit və Xərclər bizim əsas dəyərlərdir.

Məsləhətçilik

Üçüncü tərəflərin layihələrinin tamamlanma sonrası qiymətləndirilməsi; burada müştərilər dəqiq layihə xərclərini təyin etmək istəyirlər. belə ki, buna əmlakın qiymətləndirilməsi daxil deyil. Təhlil və xərclərin qiymətləndirilməsi Layihə sənədləri və müştərilər tərəfindən təqdim edilmiş icraçı sənədlərə əsasən aparılır.

Tikinti

20 ədəd ağır inşaat texnikasına və məşğulluq əsasları ilə işə götürülən təxminən 200 işçiyə malik olan AIS baş podratçı, subpodratçı və ya tərəfdaş qismində çoxsaylı tikinti layihələrində iştirak edib.

Dizayn və memarlıq xidmətləri

Bizim əsas fəaliyyət dairəmiz olmasa da, şirkətimizin daxili memar və dizaynerləri müştərilərimizə ilkin layihələndirmədən inşaat çertyojlarına qədər geniş çeşidli xidmətlərlə təmin edir. Buna 3DMax və AutoCAD modelləşdirmə proqramları ilə bütövlükdə bina, interyer və eksteryer görüntüləri, ümumi ərazi planı, landşaft dizaynı ilə bağlı layihələr daxildir. Bütün bunlar müəllif nəzarəti altında həyata keçirilir.